Aktivity študentov

Škola dizajnu vzdeláva a vychováva študentky a študentov, ktorí sú kreatívni, samostatní a originálni. Mnoho z nich sa venuje vlastnej autorskej umeleckej alebo dizajnérskej tvorbe. Na tomto mieste by sme vám ich radi predstavili.

 

Sofia Horňáková
Sofia Horňáková je od roku 2013 študentkou priemyselného dizajnu. V tomto roku maturuje. Rozhodujúcim kritériom výberu...
Michal Nechala
Michal Nechala je od roku 2016 študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Grafika vizuálnych komunikácií.
Lukáš Procházka
Lukáš Procházka je študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Fotografia.