Newsletter

Výchovno-vzdelávacia činnosť
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - školský rok 2007/2008
Kritériá prijímacích skúšok pre školský rok 2007/2008
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versi width="200" height="50" id="talentovky" align="middle"> <embed src="wks/actual/talentovky.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="200" height="50" name="talentovky" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain"...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2006 - 2007
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2006 - 2007, viac...
Triedny aktív
Vážení rodičia, vedenie školy Vás pozýva na triedny aktív, ktorý sa bude konať dňa 16. novembra...
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
srdečne vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 12.12. 2007 od 13:00 -...
KONZULTÁCIE
Konzultácie rodičov s vedením školy sa konajú každú stredu medzi 14:00-16:00. Treba sa nahlásiť dopredu na...
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
srdečne vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, dňa 6.12. 2007 na výstave k 10. výročiu založenia...
Otvorenie školského roku
Otvorenie školského roku 3.9. o 9:00
Výberové konanie
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu vypisuje výberové konanie pre pracovné pozície: - vedúci odboru grafický a...
Hľadáme pedagógov
- chémia, 2 hodiny týždenne - matematika, 2 hodiny týždenne - psychológia a marketing, 2 hodiny...
Zoznam študentov prijatých na štúdium v školskom roku 2007/2008
Zoznam študentov prijatých na štúdium v školskom roku 2007/2008 nájdete tu.
Vysokoškolské štúdium
V prijímacích skúškach pre akademický rok 2007/2008 bolo prijatých 10 našich študentov na VŠVU, 5 študenti...
Štipendiá a rezidenčné programy pre umelcov.
Prednáška "Štipendiá a rezidenčné programy pre umelcov" Mgr. Mareka Adamova v rámci cyklu Ekonómia v kultúre...
Michal Hulman: Sci-fi sen
Michal Hulman: Sci-fi sen <!-- <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versi width="200" height="200" id="hulman1" align="middle"> <embed src="http://www.skoladesignu.sk/wks/actual/hulman1.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff"...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2005 - 2006
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2005/2006, viac ...
RSS kanál
<!--Od 21.1.2007 RSS kanál umožňuje sledovať aktualizáciu stránky.-->