Aktuality

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
srdečne vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa uskutoční dňa 12.12. 2007 od 13:00 -...
KONZULTÁCIE
Konzultácie rodičov s vedením školy sa konajú každú stredu medzi 14:00-16:00. Treba sa nahlásiť dopredu na...
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
srdečne vás pozývame na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, dňa 6.12. 2007 na výstave k 10. výročiu založenia...
Otvorenie školského roku
Otvorenie školského roku 3.9. o 9:00
Výberové konanie
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu vypisuje výberové konanie pre pracovné pozície: - vedúci odboru grafický a...
Hľadáme pedagógov
- chémia, 2 hodiny týždenne - matematika, 2 hodiny týždenne - psychológia a marketing, 2 hodiny...
Zoznam študentov prijatých na štúdium v školskom roku 2007/2008
Zoznam študentov prijatých na štúdium v školskom roku 2007/2008 nájdete tu.
Vysokoškolské štúdium
V prijímacích skúškach pre akademický rok 2007/2008 bolo prijatých 10 našich študentov na VŠVU, 5 študenti...
Štipendiá a rezidenčné programy pre umelcov.
Prednáška "Štipendiá a rezidenčné programy pre umelcov" Mgr. Mareka Adamova v rámci cyklu Ekonómia v kultúre...
Michal Hulman: Sci-fi sen
Michal Hulman: Sci-fi sen <!-- <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#versi width="200" height="200" id="hulman1" align="middle"> <embed src="http://www.skoladesignu.sk/wks/actual/hulman1.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff"...
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2005 - 2006
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2005/2006, viac ...
RSS kanál
<!--Od 21.1.2007 RSS kanál umožňuje sledovať aktualizáciu stránky.-->
POZVÁNKA NA ODOVZDÁVANIE CIEN
VYSTAVUJEME V POLUSE!
Informácia o prijímacích skúškach a štúdiu pre pomaturitné štúdi
Prijímacie skúšky na pomaturitné štúdium v školskom roku 2011/2012
DIVADELNÝ PLAGÁT „A. P. ČECHOV“
V rámci medzinárodného divadelného festivalu DIVADELNÁ NITRA 08 sa uskutočnila prezentácia druhého ročníka medzinárodnej študentskej súťaže