Elokované pracovisko

Plenér priemyselný dizajn 2013
SNEŽIENKY A MACHNÁČI V TT
tvorivý pobyt - Fotografia
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.
tvorivý pobyt - Odevný a textilný dizajn
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.
tvorivý pobyt - Animovaná tvorba
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.
tvorivý pobyt - Grafika vizuálnych komunikácií 2
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.
Prvý tvorivý pobyt - Grafika vizuálnych komunikácií 1
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.