Pracovné miesta

Pedagóg: teória a vývoj fotografie
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga teórie a vývoja fotografie v...
Pedagóg: informatika
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga informatiky v rozsahu...
Pedagóg - anglický jazyk
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga anglického jazyka v...
Pedagóg - telesná výchova
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa alebo učiteľky telesnej...