Pracovné miesta

Pedagóg: slovenský jazyk a literatúra
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga slovenského jazyka a...
Pedagóg: informatika
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga informatiky v rozsahu...
Pedagóg - anglický jazyk
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga anglického jazyka v...
Pedagóg - telesná výchova
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa alebo učiteľky telesnej...