Pracovné miesta

Pracovník/pracovníčka sekretariátu
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pracovníka/pracovníčky sekretariátu.
Pedagóg: priemyselný dizajn
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga v odbore priemyselný dizajn.
Pedagóg: webdizajn
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga - webdizajnéra.