Pracovné miesta

Pedagóg: slovenský jazyk a literatúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga slovenského jazyka a literatúry...
Tajomník/tajomníčka školy
ŠKOLA DIZAJNU - Súkromná škola umeleckého priemyslu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu tajomníka/tajomníčky školy.