Pracovné miesta

Pedagóg: informatika/matematika

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga informatiky a matematiky v rozsahu cca 10 + 6 vyučovacích hodín týždenne.


Hľadáme
pedagóga na výučbu informatiky a matematiky, ktorý sa orientuje v prostredí Windows, balíku Office, prípadne pozná softvéry zo skupiny Adobe Creative Cloud, alebo má skúsenosti s webdizajnom.
Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých
projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie, kurzy anglického jazyka zdarma.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom zasielajte na e-mailovú adresu lubos.lehocky@ssus.sk Ako predmet správy prosím uveďte: pedagóg - inf/mat

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk