Občianske združenie

Občianske združenie pri Súkromnej strednej umeleckej škole Ivanská cesta 21 821 04 Bratislava IČO: 30 79 70 80 Bankový ústav: Tatra banka číslo účtu: 2628010561/1100 Jeho cieľom a poslaním je pomáhať škole v aktivitách pre žiakov (zájazdy na výstavy, poznanie pamiatok doma i v zahraničí, nákup odborných kníh do školskej knižnice atď.), ktoré v konečnom dôsledku zvýšia a obohatia výchovno-vzdelávací proces. Na Občianske združenie môžete prispieť i Vy, a to poukázaním sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej alebo právnickej osoby. Škola ďakuje za každý príspevok.

 

Aj tento rok nám môžete pomôcť 2% zo svojich daní.

Vážení rodičia, obchodní partneri, kolegovia, priatelia školy,

dovoľujeme si Vás požiadať o možnosť poukázania 2% (3% v prípade dobrovoľníkov) podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby za kalendárny rok 2015 pre Občianske združenie, ktoré zriadila Súkromná stredná umelecká škola dizajnu

IČO: 30797080

Právna forma: Občianske združenie

Obchodné meno (názov): “Ivánska-21“

Sídlo – Ulica: Ivanská cesta

Súpisné/orientačné číslo: 21

PSČ: 821 04

Obec: Bratislava

Za porozumenie vopred ďakujeme.

Bohumil Bača, akad. mal.

predseda občianskeho združenia

Vyhlásenie.jpg Vyhlasenie2015.pdf