Oznamy

Krúžky v školskom roku 2019/2020
Prihlásiť sa môžete u jednotlivých pedagógov.
ŠKOLA DIZAJNU je Súkromná škola umeleckého priemyslu
ŠKOLA DIZAJNU ostáva ŠKOLOU DIZAJNU, ale ...
Vymysli názov nových školských novín
ŠKOLA DIZAJNU BUDE MAŤ NOVINY! Ich prvé vydanie už pripravujú študentky a študenti žurnalistickej fotografie.
Konzultačné hodiny výchovnej poradkyne
Výchovnou poradkyňou v školskom roku 2019/2020 je Ing. Eva Cibulíková.
OZNAM - zmena oficiálneho názvu školy
Mílí, rodičia, študenti, partneri, spolupracujúce inštitúcie, oznamujeme Vám, že Súkromná stredná umelecká škola dizajnu (Ivanská cesta...