Predstavujeme študentov

Škola dizajnu vzdeláva a vychováva študentky a študentov, ktorí sú kreatívni, samostatní a originálni. Radi by sme vám ich na tomto mieste postupne predstavili.

 

Lucia Kostková
Lucia Kostková je absolventkou fotografického dizajnu. Počas leta vystavuje svoje práce v pop-up výstavnom priestore v...
Rastislav Korytár
Rastislav Korytár je študentom animovanej tvorby. Okrem videa, filmu a animácie ho zaujíma najmä hudba, sound...
René Lazový
René Lazový je študentom tretieho ročníka fotografického dizajnu. Maturuje v roku 2018, no už teraz má...
Peter Požgay
Peter Požgay je maturantom v odbore fotografický dizajn. Ako absolventskú prácu vytvoril videoinštaláciu, ktorá diváka symbolicky...
Sofia Horňáková
Sofia Horňáková je od roku 2013 študentkou priemyselného dizajnu. V tomto roku maturuje. Rozhodujúcim kritériom výberu...
Michal Nechala
Michal Nechala je od roku 2016 študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Grafika vizuálnych komunikácií.
Lukáš Procházka
Lukáš Procházka je študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Fotografia.