Predstavujeme študentov

Škola dizajnu vzdeláva a vychováva študentky a študentov, ktorí sú kreatívni, samostatní a originálni. Radi by sme vám ich na tomto mieste postupne predstavili.

 

Michal Žák
Michal Žák je študentom vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu, odbor Grafika vizuálnych komunikácií.
Katarína Šidová
Katarína Šidová absolvovala v roku 2017 na Škole dizajnu vyššie odborné štúdium fotografie. Venuje sa umeniu...
Lucia Kostková
Lucia Kostková je absolventkou fotografického dizajnu. Počas leta vystavuje svoje práce v pop-up výstavnom priestore v...
Rastislav Korytár
Rastislav Korytár je študentom animovanej tvorby. Okrem videa, filmu a animácie ho zaujíma najmä hudba, sound...
René Lazový
René Lazový je študentom tretieho ročníka fotografického dizajnu. Maturuje v roku 2018, no už teraz má...
Peter Požgay
Peter Požgay je maturantom v odbore fotografický dizajn. Ako absolventskú prácu vytvoril videoinštaláciu, ktorá diváka symbolicky...
Sofia Horňáková
Sofia Horňáková je od roku 2013 študentkou priemyselného dizajnu. V tomto roku maturuje. Rozhodujúcim kritériom výberu...
Michal Nechala
Michal Nechala je od roku 2016 študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Grafika vizuálnych komunikácií.
Lukáš Procházka
Lukáš Procházka je študentom vyššieho odborného štúdia v odbore Fotografia.