PROJEKTY/ZMLUVY

11. 5. 2020

Dizajn-multimédiá-podnikanie
11. 5. 2020


- číslo zmluvy: IROP-Z-302021K543-223-14
- kód projektu: NFP 302020K543

↓ZMLUVA + prílohy (projektová dokumenácia a rozsah prác)↓

temp_file_Zmluva_o_dielo_110520201.pdf Priloha_1_projektova_dokumentacia.zip Priloha_2_rozsah_prac.pdf