Škola dizajnu - Trenčianske Teplice

Elokované pracovisko v Trenčianskych Tepliciach využívame na tvorivé pobyty, vzdelávacie podujatia, plenéry a workshopy.

 

Plenér v Trenčianskych Tepliciach,  priemyselný dizajn 1. ročník.
Veľmi úspešný plenér v Trenčianskych Tepliciach so žiakmi 1. ročníka na priemyselnom dizajne. Pedagógovia Pavol Mikuláš...
Plenér priemyselný dizajn 2013
SNEŽIENKY A MACHNÁČI V TT
tvorivý pobyt - Fotografia
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.
tvorivý pobyt - Odevný a textilný dizajn
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.
tvorivý pobyt - Animovaná tvorba
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.
tvorivý pobyt - Grafika vizuálnych komunikácií 2
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.
Prvý tvorivý pobyt - Grafika vizuálnych komunikácií 1
na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.