Práce na rekonštrukcii pokračujú - august 2020
Pokračujeme v prácach v interiéri aj exteriéri, upravujeme podlahy, steny aj stropy . . . Škola...
Nové podlahy v triedach - júl 2020
​V poslednom júlovom týždni sme okrem iného finalizovali PVC podlahy. Rekonštrukcia pokračuje! . . . Škola...
SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
*** POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ Miesto a čas sprístupňovania informácií a spôsob akým možno informácie získať (1) Informácie...
PRIHLÁŠKY NA VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM PRIJÍMAME DO 3.9.2020
Prijímacie konanie pre uchádzačov o POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM Škola dizajnu zabezpečí vzhľadom na aktuálnu situáciu...
INFO: Posledný týždeň šk. roka a odovzdávanie vysvedčení
​Milí rodičia, študentky a študenti, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu školy už v tomto školskom roku v...
Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy - zateplenie
​Energetická efektívnosť budovy- realizácia začala 14.05.2020
Zvyšovanie energetickej efektívnosti budovy - zateplenie
​Energetická efektívnosť budovy- realizácia začala 14.05.2020
Začiatok rekonštrukcie
​Práce v interiéri, odstraňovanie prvkov určených na výmenu.
Začiatok rekonštrukcie
Počiatočné práce v interiéri, odstraňovanie prvkov určených na výmenu.
Rozsah prác
​​↓