Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Prezenčné vyučovanie po dohode s pedagógom možné aj od 8.3.2021
​MOŽNOSŤ PREZENČNEJ VÝUČBY pre študentov 4. ročníka maturitného štúdia a 3. ročníka vyššieho odborného štúdia je...
TESTOVANIE V ŠKOLE DIZAJNU pre študentov, rodičov a zamestnancov
Škola dizajnu pre pre študentov, rodičov a zamestnancov opäť zabezpečila MOŽNOSŤ OTESTOVAŤ SA ANTIGÉNOVÝM TESTOM NA...
JARNÉ PRÁZDNINY: 1. - 5. marec 2021
​ Jarné prázdniny budú od pondelka 1. marca do piatku 5. marca 2021. Vyučovanie v prezenčnej...
Mobilné odberové miesto pre študentov a rodičov priamo v škole
Škola dizajnu zabezpečila pre svojich zamestnancov, študentov a ich rodičov MOŽNOSŤ OTESTOVAŤ SA ANTIGÉNOVÝM TESTOM NA...
Prezenčné vyučovanie pre skupiny 5 študentov už prebieha
Od 8. februára môže vyučovanie prebiehať aj prezenčne pre skupiny max. 5 študentov a pre všetky...
Študijná poradkyňa - kontakt
Potrebujete pomôcť, porozprávať sa, poradiť?
Kniha s grafickým dizajnom nášho učiteľa na výstave Národnej ceny za dizajn
Tomáš Vicen, náš pedagóg z odboru Grafický a priestorový dizajn robil na knihe Ilustrátora Ľuboslava Paľu...
VIANOČNÉ PRÁZDNINY
21. 12. 2020 - 8. 1. 2021
Bohumil Bača - Tvorba a Škola dizajnu, monografia zriaďovateľa
Predstavujeme Vám monografiu tvorby zakladateľa Školy dizajnu Bohumila Baču, akad. mal., ktorá zahŕňa okrem rozsiahlej obrazovej...