Školské aktivity

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

INFO: termín & čas prijímacích pohovorov na vyššie odborné štúdium
TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: 22. 8. 2018 (STREDA) Prezentácia uchádzačov: 8:30 - 9:00 hod.
Koncoročná módna prehliadka_2017
Módna prehliadka študentov a študentiek odborov odevný dizajn & odevný a textilný dizajn.
POĎAKOVANIE na konci školského roka
ĎAKUJEME všetkým študentom, kolegom a priateľom za ďalší príjemný a úspešný (už dvadsiaty!) školský rok na...
Študenti zo Školy dizajnu ocenení v medzinárodnej súťaži Bohúňová Paleta
Študenti grafického dizajnu - Mykyta Zahynailo, Tomáš Holocsy, Lucia Szundiová a Denis William Granec získali ocenenia...
Škola dizajnu na medzinárodnej konferencii Učiteľ nie je Google
Škola dizajnu participovala na medzinárodnom projekte World of work a zúčastnila sa aj najväčšieho stretnutia učiteľov...
Študenti grafického dizajnu uspeli v súťaži o najlepší časopis
Blahoželáme našim študentom grafického dizajnu Denisovi Geržovi, Jessice Koller a Linde Várošovej, ktorí boli ocenení v...
Hodina kresby v SNG!
Kresba je pre budúcich dizajnérov základ, ktorý nemožno obísť. A kde inde sa kreslí lepšie ako...
INFO: PRIJÍMACIE POHOVORY - vyššie odborné štúdium
Vážení uchádzači o štúdium, sme radi, že ste sa rozhodli študovať na Škole dizajnu!
Workshop tvorby knihy pre študentov Grafiky vizuálnych komunikácii
Študenti pomaturitného vyššieho odborného štúdia 1. a 2. ročníka Grafiky vizuálnych komunikácií navštívili v stredu 6....
MATURITA 2018 / výstava záverečných prác
Naši maturanti 24. mája úspešne obhájili svoje záverečné práce a všetci zvládli aj teoretickú časť maturitnej...
Marián Vredík - Fragmenty
MARIÁN VREDÍK - FRAGMENTY
∞ identita / Škola dizajnu na BADW 2018
Škola dizajnu pozýva na najväčší medzinárodný festival dizajnu na Slovensku, ktorého súčasťou sú aj naši študenti!...
Študenti grafického dizajnu ocenení v súťaži Každý deň je deň zeme
Blahoželáme našim študentom grafického dizajnu k oceneniu v súťaži s ekologickou tematikou.
Prijímacie pohovory na vyššie odborné štúdium - 22.8.2018
PRIJÍMACIE POHOVORY: 22.8.2018, od 8:30 hod. Prihlášku stačí so sebou doniesť aj v deň prijímacích pohovorov....
Študenti Školy dizajnu na oslavách Dňa Európy
V stredu 9. mája 2018 sa študenti Školy dizajnu v sprievode pedagógov (Roman Balko a Miriam...
Škola dizajnu na komentovanej prehliadke výstavy Nezávislí
Komentovaná prehliadka výstavy Nezávislí / Poľskí grafici zo zbierky SNG pre študentov grafiky Školy dizajnu >>>
Butterfly Effect
BUTTERFLY EFFECT - stretnutie 9.5.2018 >>>