Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

UMENIE NA WEBE: prehľad výtvarného umenia a filmov on-line
Pripravili sme pre vás prehľad zaujímavosti, on-line výstav, textov o umení, filmov a iného dobrého obsahu...
INFORMAČNÝ KANÁL - COVID-19: DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE od 12. 10. 2020
11. 10. 2020 / AKTUÁLNA SITUÁCIA - DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE
25 m2 / Výstava študentiek Školy dizajnu v Stredoeurópskom dome fotografie
Vystavujúce autorky: Kristína Denková, Ema Fajnorová, Eliška Šufliarska, Sonia Ščepánová / ​Kurátor výstavy: Mgr. art. Radovan...
Úradné hodiny & Vydávanie potvrdení o návšteve školy
Úradné hodiny: pondelok - piatok od 07:00 do 12:00
INFO - Začiatok školského roka 2020/2021
ŠKOLSKÝ ROK ZAČÍNA 2. 9. 2020
PRIHLÁŠKY NA VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM PRIJÍMAME DO 3.9.2020
Prijímacie konanie pre uchádzačov o POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM Škola dizajnu zabezpečí vzhľadom na aktuálnu situáciu...
INFO: Posledný týždeň šk. roka a odovzdávanie vysvedčení
​Milí rodičia, študentky a študenti, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu školy už v tomto školskom roku v...
2. KOLO TALENTOVIEK pre maturitné štúdium
2 KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK PRE UCHÁDZAČOV O MATURITNÉ ŠTÚDIUM SA BUDE REALIZOVAŤ DO 23. JÚNA 2020...
VÝSLEDKY prijímacej talentovej skúšky na maturitné štúdium
Dňa 19. 5. 2020 zasadli prijímacie komisie jednotlivých odborov maturitného štúdia v Škole dizajnu a rozhodli...
KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIU TALENTOVÚ SKÚŠKU V ROKU 2020
KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIU TALENTOVÚ SKÚŠKU DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 v súlade s Rozhodnutím...
​USMERNENIE: PRIJÍMACIE KONANIE – VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
Prijímacie konanie pre uchádzačov o POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM Škola dizajnu zabezpečí vzhľadom na aktuálnu situáciu...
Školské noviny 3/2020
Momentum 3/2020
DÔLEŽITÉ: USMERNENIE K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2020
Prijímanie žiakov do prvého ročníka strdnej školy v školskom roku 2020/2021 je podľa odporučenia MŠVVaŠ SR...