Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Smútočné oznámenie
​Vážení pedagógovia, študenti a rodičia, s ľútosťou Vám oznámujeme, že dňa 1. 8. 2021 nás opustila...
Aký bol školský rok 2020/2021
V školskom roku 2020/21 študovalo na Škole dizajnu 309 žiakov, z toho 237 žiakov v 4-ročnom...
Letná škola tvorivosti v Škole dizajnu
Tvorivé dielne a aktivity pre budúcich prvákov.
NOVÉ LOGO ŠKOLY DIZAJNU - VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE
STREDA, 30. JÚN, 9:40, GALÉRIA SUMEC  
Zbierka vecí pre ľudí zasiahnutých prírodnou katastrofou na južnej Morave
V Škole dizajnu sme organizovali v pondelok 28. júna 2021 materiálnu zbierku určenú na pomoc ľuďom,...
AKTUÁLNY PROGRAM
Prezentácie a diskusie v Škole dizajnu s osobnosťami umenia, dizajnu, architektúry, filmu, reklamy, médií a ďalších...
Výstava pedagogičky Tijany Radenković v SNG - Schaubmarov mlyn
Tijana Radenković, Jozef Vančo | MIND GUT kurátorka: Petra Hanáková otvorenie 20. 6. 2021, 15:00 Schaubmarov...
Newsletter zo Školy dizajnu - JÚN 2021
>>> Aktuálne projekty Erasmus+ a nové medzinárodné spolupráce >>> Možnosť štúdia francúzštiny ako druhého cudzieho jazyka...