Výchovný poradca

Výchovný poradca

Ing. Eva Cibulíková

má konzultačné hodiny

PONDELOK 11:30 - 13:30