Výchovný poradca

Konzultačné hodiny

Ing. Eva Cibulíková

STREDA 10:40 - 12:15, alebo podľa dohody