Výchovný poradca

Výchovný poradca

Ing. Eva Cibulíková

Konzultačné hodiny: UTOROK 9:30 - 10:30, alebo podľa dohody