Prijímacie skúšky na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ - 2. termín

2. (náhradný) termín prijímacích talentových skúšok na maturitné štvorročné štúdium v odboroch fotografický dizajn, grafický a priestorový dizajn, odevný dizajn a priemyselný dizajn je 21. 6. 2017.

Prijímacie skúšky v 2. termíne pre absolventov základných škôl na maturitné štvorročné štúdium v študijných odboroch:8221 M 05 dizajn - priemyselný dizajn

8296 M 00 grafický a priestorový dizajn

8297 M 00 fotografický dizajn

8298 M 00 odevný dizajnsa konajú dňa 21. júna 2017 v budove školy.Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Pri rozhodovaní o prijatí na štúdium sa berú do úvahy aj študijné výsledky dosiahnuté na základnej škole.Talentová skúška trvá celý deň od 8:30 do 16:00 a pozostáva z troch častí:

1. Kresba zátišia - 15 bodov

2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov

3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodovMinimálny počet bodov na prijatie je 15 bodov.PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM (pdf / doc)

PRIHLÁŠKA_-_štvorročné_maturitné_štúdium.pdf PRIHLÁŠKA_-_štvorročné_maturitné_štúdium.doc
.
.