VÝSLEDKY PRIJÍMACÍCH POHOVOROV NA VOŠ / 19.6.2018

VITAJTE!

Zoznam úspešných uchádzačov o vyššie odborné štúdium na Škole dizajnu nájdete v prílohe. Oficiálne rozhodnutia riaditeľa Školy dizajnu o prijatí/neprijatí budú rozposlané uchádzačom poštou v najbližších dňoch.

Blahoželáme a tešíme sa na stretnutie s vami v septembri.

ZOZNAM PRIJATÝCH ↓

Súkromná_stredná_umelecká_škola_dizajnu_VÝSLEDKY_19.6.2018.pdf
.
.