Spolupráca s vzdelávacím centrom z Litvy

02 Mar 2017

V rámci vzdelávacej mobility K1 ERASMUS+ našu školu navštívili 2 pedagógovia a dve študentky z Litvy z Tréningového vzdelávacieho centra Klaipeda.

Počas svojho mesačného pobytu budú u nás učitelia z Litvy realizovali “job shadowing” a študentky pracovali na zadaniach v rámci interiérového dizajnu.