Erasmus +

02 Mar 2017

V rámci vzdelávacej mobility K1 ERASMUS + našu školu navštívili 2 pedagógovia a dve študentky z Litvy z Klaipeda Tréningového vzdelávacieho centra. Počas svojho mesačného pobytu budú u nás učitelia realizovať job shadowing a študentky budú pracovať na zadaniach v rámci interiérového dizajnu.