INFO: termín & čas prijímacích pohovorov na vyššie odborné štúdium

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: 22. 8. 2018 (STREDA)
Prezentácia uchádzačov: 8:30 - 9:00 hod.

_
Prijímacie konanie pozostáva z pohovoru s uchádzačom a prezentácie portfólia / vlastných prác.

Súčasťou pohovoru môže byť aj krátky dotazník, zameraný na zistenie úrovne všeobecného prehľadu uchádzača v kultúre, resp. vo svojom odbore.

INFO: +421 918 776 114

Tešíme sa na stretnutie s Vami! Prihlášku stačí priniesť so sebou priamo na prijímacie pohovory.

_
ODBORY:

8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia

8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA

8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN

8258 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN

8257 Q MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU

.
.
.
.