KURZY A TVORIVÉ DIELNE NA ŠKOLE DIZAJNU - máj & leto 2018

Prihláste sa na niektorý z workshopov alebo letných kurzov na Škole dizajnu - Pre verejnosť a uchádzačov o vyššie odborné štúdium ponúkame v máji KURZ KRESBY a KURZ FOTOGRAFIE, pre žiakov ZŠ počas prázdnin LETNÉ TVORIVÉ DIELNE.

_
KURZ KRESBY: 10. máj 2018

Kurz kresby (nielen) pre záujemcov o vyššie odborné štúdium. Chcete sa naučiť princípy kresby pred prijímacím pohovorom na vyššie odborné štúdium na našej škole? Alebo sa len chcete zdokonaliť v meraní a tieňovaní rôznych objemov a povrchov, v princípoch vzťahu objemu a priestoru, v spôsoboch zachytenia svetla a tieňa v kresbe zátišia, anatomických detailov, portrétu a priestoru? Kurz kresby na Škole dizajnu je určený práve Vám!


_
KURZ FOTOGRAFIE: 24. máj 2018

Dobrá fotografia nevzniká iba stlačením spúšte. Naučte sa ovládať svoj digitálny fotoaparát v manuálnom režime, aby fotografia, ktorú vytvoríte, bola skutočne Vaša. Spoznajte tipy a triky ako urobiť dobrú fotografiu v rôznych prostrediach, situáciách a svetelných podmienkach. Získajte základy fotografovania, ktoré Vám pomôžu uspieť napríklad na príjímačkách na vyššie odborné štúdium, alebo štúdium na vysokej škole. Prosíme, na kurz si prineste vlastný fotoaparát.


_
LETNÉ TVORIVÉ DIELNE: 16.7. – 20.7. 2018 a 23.7. – 27.7. 2018

Po roku sme opäť pripravili pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Zabavíme sa, spoznáme rôzne výtvarné techniky a štýly, vytvoríme si vlastné originálne diela, budeme rozvíjať svoju individualitu, ale naučíme sa aj spolupracovať.

Prázdninový kurz je určený pre žiakov druhého stupňa ZŠ. Účasť na kurze nie je podmienená žiadnymi predchádzajúcimi znalosťami výtvarných techník, alebo špeciálnym talentom. Prihlásiť sa môžu začiatočníci aj skúsenejší, každému sa budeme venovať individuálne.

Formou výtvarných hier sa v uvoľnenej a priateľskej atmosfére zoznámime so základmi kresby, maľby, koláže, modelovania, fotografovania a animácie, vyskúšame si, ako sa kreslí spamäti, alebo naslepo, zistíme, že maľovať sa nemusí iba štetcom, tvoriť sa dá aj spoločne a umenie nemusí visieť iba na stene galérie, ale môžeme ho nájsť aj v zošite matematiky, alebo v prírode.


Na ktorýkoľvek kurz sa môžete prihlásiť mailom: workshopy.sd@gmail.com

.
.
.
.
.
.
.
.