MALÉ FINÁLE 2017 - Výstava absolventských prác

18 Máj 2017

MALÉ FINÁLE - Výstava absolventských prác maturantov
Galéria SUMEC, Ivanská cesta 21, Bratislava
Kurátorka: Marianna Kajabová
Otvorenie výstavy: piatok 26. 5. 2017
Trvanie výstavy: 26. 5. - 26. 6. 2017

Srdečne pozývame na výstavu absolventských prác maturantov.

Vystavujú:

FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
Sofiya Dolgoruka, Linda Kissová, Lucia Kostková, Kristína Kridlová, Ema Lázniková, Peter Požgay, Jasmine Veronica Slavik

PRIEMYSELNÝ DIZAJN
Sofia Horňáková, Matej Kokles, Sára Krčmáriková

GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
Kinga Garanová-Hutníková, Hana Huljaková, Marcela Kuciaková, Adela Rebeka Marcellová, Jonáš Michoněk, Kristína Psotová

Galéria Sumec v Súkromnej strednej umeleckej škole dizajnu v Bratislave predstavuje záverečné maturitné práce študentov a študentiek z odborov Fotografický, Priemyselný a Grafický a priestorový dizajn.

Hlavnou inšpiráciou maturitnej práce Lindy Kissovej, študentky fotografického dizajnu, je americký fotograf Duane Michals. Keď uvidela Michalsove fotosekvencie – série fotografií, ktoré na základe pridávania a odoberania objektov rozprávajú príbeh – rozhodla sa pre tvorbu autorskej knihy. Rozoberá v nej rôzne podoby lásky v niekoľkých sekvenciách. Sofiya Dolgoruka si za nosnú tému zvolila achromatickú streetart fotografiu, ktorou reflektuje každodenné príbehy ulice. Chodí po chodníkoch, ich obrubníkoch a ako správny fotograf, ktorý je považovaný za večného voyeura, zachytáva pravdu uponáhľanej reality na kúsok filmu.

Sofia Horňáková z odboru priemyselný dizajn navrhla vizuál interiérového vermikompostéra. Pri vermikompostovaní sa využíva schopnosť dážďoviek premieňať biologické zvyšky na organické hnojivo – vermi kompost. Ide o lacný a efektívny spôsob likvidácie bioodpadu, pri ktorom dážďovky zredukujú odpad jednej domácnosti až o 30%. Sofia zhotovila model vermikompostéra z nerezovej ocele,
drevenej preglejky z brezy a HPS dosky v mierke 1:1. Oddelila jednotlivé vrstvy kompostu na vrstvu s výluhom „dážďovkového“ čaju, vrstvu
s kompostom a vrstvu s bioodpadom a dážďovkami. Spodná výluhová vrstva má kohútik na odtok tekutiny a na jednoduché odčerpanie. Ďalšie dve vrstvy majú identický tvar a design, keďže sa v priebehu kompostovania vymieňajú a striedajú. Na spodku majú dierky a podstielku. Študentka dodržala všetky faktory, aby inovatívnym dizajnom nenarušila účelnosť predmetu.

Kinga Garanová z grafického dizajnu navrhla časopis atypických rozmerov formátu B5 s lepenou väzbou V2 a počtom strán 68. Časopis informuje o filmových a seriálových novinkách, hercoch, či premiérach. Adela Marcellová navrhla obal na čokoládu, pričom sa inšpirovala jej chuťou. Chuťou, ktorá je návyková a pôsobí ako droga. Preto zvolila za motív obalu halucinogénne obrazce, vytvorené technikou mramorovania. Použila naň žiarivé farby, ktoré svietia pod UV svetlom a zabezpečia tak nájdenie čokolády hoci aj v nočnom klube.

Medzi maturitnými prácami možno nájsť aj také, ktorých potenciál je dobrý, no nepodarilo sa ho úplne rozvinúť. Iné sú naopak koncipované tak, že pokrývajú celú škálu prístupov z technologickej, výtvarnej a obsahovej stránky. Všetci maturanti však vystavenými prácami preukázali svoje štúdiom nadobudnuté interdisciplinárne vedomosti a zručnosti, ktoré im budú prínosom v ďalšom štúdiu či
pracovnom živote.

www.galeriasumec.sk
_
Foto:Nicol Kühn / Jana Kirschnerová

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.