Naše študentky ocenené v súťaži pri príležitosti Svetového dňa vody

Michaela Kramáreková a Jessica Koller, naše študentky grafického a priestorového dizajnu domaturitného štúdia si prevzali ocenenia za úspech v 7. ročníku výtvarnej súťaže študentov stredných umeleckých škôl pri príležitosti Svetového dňa vody 2018.

_
Michaela Kramáreková získala Cenu Výskumného ústavu vodného hospodárstva za svoje dielo Ľadová stélaJessica Koller Cenu Združenia zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku za dielo Voda pre prírodu, príroda pre vodu, voda pre teba. Blahoželáme!

Slávnostné odovzdanie cien sa uskutočnilo 27. 3. 2018 v hoteli Kormorán v Šamoríne.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.