Naši študenti opäť zvíťazili v súťaži DUNAJSKÝ MAJSTER UMENIA

Po roku sa naši študenti grafického dizajnu opäť umiestnili na 1. mieste v súťaži Dunajský majster umenia.

Súťaž Dunajský majster umenia, ktorú organizuje Global Water Partnership Central and Eastern Europe (GWP CEE) spolu s Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR), podporuje a povzbudzuje deti, aby bližšie nazreli na rieky vo svojom okolí a pozastavili sa nad tým, čo pre nich príroda v ich blízkosti znamená.

Denis Gerža, Linda Várošová, Agáta Klimešová a Katarína Kováčová vytvorili pod pedagogickým vedením Michala Mečára a Lukáša Šafářa dielo WE ARE DANUBE, ktorým sa snažili zdôrazniť, že znečistenie Dunaja a jeho povadia sa dotýka aj nás, že aj my sme Dunaj a problémy rieky sú aj našimi problémami.

Blahoželáme k 1. miestu!
>POZRITE SI VIDEO NAŠICH ŠTUDENTOV TU

<

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.