NOVINKA: Všetky odbory vyššieho odborného štúdia - aj dištančnou formou

02 Mar 2018

ŠKOLA DIZAJNU V BRATISLAVE PONÚKA TROJROČNÉ POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM OD ŠKOLSKÉHO ROKU 2018/2019 AJ DIŠTANČNOU FORMOU.

_
VŠETKY ODBORY vyššieho odborného štúdia (VOŠ) sa dajú na Škole dizajnu študovať aj dištančnou formou.

Dištančnou formou štúdia sa rozumie výučba prostredníctvom elektronickej komunikácie, absolvovanie blokovej výučby raz týždenne, alebo podľa dohody s pedagógom.

Absolventom je po úspešnej záverečnej skúške udeľovaný titul DiS – diplomovaný špecialista.

ODBORY VOŠ:

8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia

8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA

8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN

8258 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN

8257 Q MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU

_
Prvý termín prijímacích pohovorov bude 19. 6. 2018
PRIHLÁŠKA

.
.