Otvorenie výstavy SUPERŠTRUKTÚRY v Galérii Sumec v Škole dizajnu

Srdečne pozývame na otvorenie výstavy Aurélie Garovej a Deany Kolenčíkovej v Galérii Sumec


DEANA KOLENČÍKOVÁ - AURÉLIA GAROVÁ: BRATISLAVSKÉ SUPERŠTRUKTÚRY

Galéria Sumec, Ivanská cesta 21, Bratislava
Trvanie výstavy: 3. 5. - 5. 6. 2018
Vernisáž: 3. 5. 2018, 12:00

Výstava Bratislavské superštruktúry (z angl. „superstructures“) predstavuje publiku fenomén nadstavieb na budovách, ktoré sú súčasťou verejného priestoru, pričom verejný priestor je všeobecne vnímaný ako dôležitá súčasť formovania identity mesta a jeho obyvateľov. Fotografie Deany Kolenčíkovej dokumentujú necitlivé, často absurdné architektonické zásahy investorov či majiteľov a premeny budov, ku ktorým dochádza bez diskusie s mestom ako správcom verejného priestoru. Projekt Bratislavské superštruktúry ukazuje, ako môžu individuálne rozhodnutia zmeniť tvár mesta. Tento „portrét“ Bratislavy je tiež reflexiou nedostatku rešpektu k verejnému priestoru, ukážkou vzťahu medzi obyvateľmi a mestom a apatického postoja správy mesta k urbanistickému plánovaniu. >>> FB: VIAC O VÝSTAVE

Aurélia Garová, Deana Kolenčíková

.
.