Prijímacie pohovory na vyššie odborné štúdium - 22.8.2018

PRIJÍMACIE POHOVORY: 22.8.2018, od 8:30 hod.
Prihlášku stačí so sebou doniesť aj v deň prijímacích pohovorov.
Za prihlášku sa neplatí.

2. termín prijímacích pohovorov pre uchádzačov o vyššie odborné štúdium bude 22. augusta 2018 (streda) v budove Školy dizajnu na Ivanskej ceste 21 v Bratislave. Prezentácia uchádzačov bude v čase 08:30 – 09:00 hod. na prízemí školy.

Prihlášku doručte poštou/osobne najneskôr v ďeň prijímacích pohovorov
na adresu: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava.

Prijímacie skúšky na štúdium jednotlivých študijných umeleckých odborov pozostávajú z osobného pohovoru, na ktorom sa uchádzač predstaví a vysvetlí svoju motiváciu študovať odbor, na ktorý sa hlási. Pozitívne sa hodnotí, ak uchádzač predloží domáce práce (portfólio). Súčasťou pohovoru môže byť aj krátky dotazník, zameraný na zistenie úrovne všeobecného prehľadu uchádzača v kultúre, resp. vo svojom odbore.

Prosíme, na prijímací pohovor si prineste kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, resp. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.

Riaditeľ školy rozhodne o prijatí uchádzača na štúdium do troch dní odo dňa uskutočnenia prijímacieho konania. Výsledky budú zverejnené na dverách školy a na www.skoladesignu.sk.


>>>

Škola dizajnu Vám ponúka VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM (VOŠ) v odboroch:


8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia

8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA

8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN

8258 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN

8257 Q MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU

Štúdium je určené absolventom stredných škôl s maturitou. Študenti VOŠ môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí.

PRIJÍMACIE POHOVORY: 22.8.2018 / Prihlášku
doručte poštou/osobne najneskôr v deň prijímacích pohovorov na adresu: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava.

ZAUJÍMA VÁS, ČO HOVORIA O ŠTÚDIU NA ŠKOLE DIZAJNU NAŠI ŠTUDENTI? PREČÍTAJTE SI KRÁTKE ROZHOVORY:

MICHAL ŽÁK >>>

Za mimoriadne pozitívnu vec na Škole dizajnu považujem – slovami nášho pedagóga a vedúceho odboru Róberta Szegényho – že naša škola je taký katalyzátor. Tu sa to všetko kumuluje. Ľudia, nápady, skúsenosti, stret kreativít. Kolujú tu všelijaké knižky a brožúrky, ktoré by sa len tak k človeku nedostali. Školský rok sme začali klasickým starým dobrým lynoritom na tému ľubovoľného filmového motívu. Na ďalších predmetoch sme uvádzaní do počítačových Adobe programov – Indesign, Illustrator či Photoshop. Okrem toho nás na výtvarných predmetoch učia zvládať rôzne výtvarné či kompozičné techniky. Významným stmeľovacím momentom pre náš spolužiacky kolektív bol úvodný októbrový plenér (sústredenie) v Trenčianských Tepliciach, bez ktorého sa dynamika roka ani nedá predstaviť. Aktuálne v Škole dizajnu prebieha odborná prax v spolupráci s reklamnou agentúrou Made by Vaculik. Jej témou je návrh dizajnu študentskej platobnej karty pre Tatra banku. Je skvelé, že sa podieľame na vzniku dizajnu, ktorý sa reálne dostane medzi ľudí.

RUDOLF ŠŤASTNÝ >>>

Študoval som na Univerzite Komenského v Bratislave, kde som po určitom čase prišiel na to, že to nie je správne miesto pre môj rozvoj. V priebehu štúdia som hľadal cestu, miesto a našiel som školu, kde si môžem splniť svoj sen byť návrhárom. Milujem módu, chcem ju tvoriť a obliekať ľudí. Škola dizajnu ponúkala pomaturitné štúdium, a vtedy som vedel, že je mojim najlepším kandidátom na novú cestu. Nechcel som ďalšie vysokoškolské štúdium, preto som si vybral štúdium, kde sa môžem rozvíjať viac prakticky. Neváhal som ani sekundu a poslal som prihlášku bez dlhého uvažovania o tom, aké štúdium zanechávam.

Po niekoľkých mesiacoch na škole viem, že som urobil najlepšie rozhodnutie za posledné roky – pri výbere školy, ale aj pri výbere odevného a textilného dizajnu. Štúdium ma napĺňa poznatkami a najmä praktickými skúsenosťami od ústretových a kvalifikovaných pedagógov, ktoré zúročujem pri tvorbe. Milujem pocit, keď natrafím na problém, ktorý dokážem vďaka získaným skúsenostiam vyriešiť už sám.

VERONIKA CÍSAROVÁ >>>

Atmosféra medzi nami je skvelá, sme super
kolektív, pomáhame si a veľa sa nasmejeme, čo považujem za veľké plus. Zároveň to pomáha odľahčiť občasný stres, keďže niekedy je práce na zadaniach naozaj veľa. Máme však spoločný záujem – grafiku a dizajn, takže máme stále o čom debatovať. Nadviazali sme aj priateľstvá so študentmi z vyšších ročníkov, ktorí nás berú ako rovnocenných a už od začiatku
k nám boli veľmi priateľskí. Na pedagógov sa nemožno sťažovať, radi poradia a zároveň sú veľkou inšpiráciou. Vládne medzi nami priateľská atmosféra. Som tu šťastná.

KATARÍNA ŠIDOVÁ >>>

To, čo som sa naučila, využívam pravidelne. Dokonca už popri škole som si privyrábala komerčnými zákazkami, fotením portrétov a rôznych akcií. Možnosť pracovať na reálnych zákazkách sme mali aj v rámci štúdia, bola to pre mňa cenná skúsenosť.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.