Prijímacie pohovory na vyššie odborné štúdium

12 Máj 2017

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave zabezpečuje ako jediná umelecká škola na Slovensku vyššie odborné štúdium v odboroch 8258Q – filmová a mediálna tvorba, 8259Q – animovaná tvorba a 8257Q – manažment umenia a dizajnu. Vyššie odborné štúdium zabezpečuje aj v odboroch 8263Q – fotografia, 8291Q – odevný a textilný dizajn, 8275Q – interiérový dizajn a 8293Q – grafika vizuálnych komunikácií.

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018:

1. termín: 21. jún 2017 (prihlášku treba podať do 14. 6. 2017 písomne, alebo do 20. 6. 2017 osobne)
2. termín: 23. august 2017 (prihlášku treba podať do 16. 8. 2017 písomne, alebo do 22. 8. 2017 osobne)

Vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS. – diplomovaný špecialista. Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.

Odbor 8257Q – manažment umenia a dizajnu možno študovať aj externou formou.
Všetky odbory je po dohode možné absolvovať aj individuálnou formou štúdia.

Študenti vyššieho odborného štúdia môžu v rámci programu Erasmus+
absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii SSUŠD v Estónsku.

Odbory:

8275Q – interiérový dizajn

8291Q – odevný a textilný dizajn

8263Q – fotografia

8258Q – filmová a mediálna tvorba

8259Q – animovaná tvorba

8257Q – manažment umenia a dizajnu

8293Q – grafika vizuálnych komunikácií

AKO SA STAŤ NAŠÍM ŠTUDENTOM

Vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných škôl s úplným stredným všeobecným vzdelaním, alebo s úplným stredným odborným vzdelaním.

Prijímacia skúška pozostáva z dvoch častí:
1. Osobný pohovor s uchádzačom
2. Hodnotenie domácich prác (portfólio)

Termíny prijímacích skúšok pre školský rok 2017/2018:

1. termín: 21. jún 2017 (prihlášku treba podať do 14. 6. 2017 písomne, alebo do 20. 6. 2017 osobne)
2. termín: 23. august 2017 (prihlášku treba podať do 16. 8. 2017 písomne, alebo do 22. 8. 2017 osobne)

INFO o jednotlivých odboroch nájdete na stránke www.skoladesignu.sk v kategórii VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM.

Kontakt:
Súkromná stredná umelecká škola dizajnu
Ivanská cesta 21
Bratislava

www.skoladesignu.sk
+421 2 43 41 08 02
ssus@ssus.sk

temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium,_SSUŠD_Bratislava1.doc KRITÉRIA_prijatia_na_VOŠ_-_SSUŠD_Bratislava(1).pdf
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.