Správa o výsledkoch školskej inšpekcie

16 Mar 2017

Tešíme sa a chceme oznámiť výsledky našich žiakov 4. ročníka maturitného štúdia z testov školskej inšpekcie, vykonanej dňa 16.02.2017.

Predmetom inšpekcie bola úroveň dosiahnutých kompetencii v oblasti čitateľskej gramotnosti.

Sprava skolska inspekcia
Sprava skolska inspekcia