Zbierka na podporu a pomoc rodinám v núdzi

Pomáhame nadácii DeDo a združeniu Úsmev ako dar s verejnou zbierkou na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, na vzdelávanie, podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.

Zbierka do prenosných pokladničiek sa uskutoční v pondelok 4. decembra 2017 v priestoroch Školy dizajnu.
_
Zbierka je zaregistrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom 000-2017-035071

Ďakujeme za podporu.

>INFO<

.
.