Letné workshopy - grafické techniky, 3D tlač, risografia, digitálna maľba

​Pre všetkých žiakov/-čky druhého stupňa základných škôl a študentov/-ky stredných škôl sme pripravili 4 letné workshopy:

GRAFICKÉ TECHNIKY / 24. - 26. 8. 2021
DIGITÁLNA MAĽBA / 23. - 27. 8. 2021

>>> GRAFICKÉ TECHNIKY
Lektorka: Alžbeta Malovcová

Účastníci prázdninového kurzu grafických techník sa priamou skúsenosťou zoznámia s technikami tlače z výšky. Kurz je určený pre úplných začiatočníkov ale aj pokročilých. Maximálny počet účastníkov je 10. Základné pomôcky (rydlá, valčeky, papiere) budú k dispozícii, účastníci si prinesú len základné písacie potreby – ceruzky, prípadne vlastné skicáre.
Obsah workshopu:
- teoretický základ grafických techník, predstavenie osobností česko – slovenskej výtvarnej scény, ukážky jednotlivých grafických techník
- ukážky používania materiálov a nástrojov, obsluha grafického lisu, poučenie o chemických prostriedkoch používaných na čistenie nástrojov
- sprevádzanie účastníkov od konzultácií návrhov cez prenos skice na matricu až po samotnú tlač
Účastníci si odnesú minimálne 5 výtlačkov z každej grafickej techniky.
Kurz sa uskutoční posledný prázdninový týždeň v termíne: 24. - 26. 8. 2021 každý deň v čase 9:00 - 12:00 a 13:00 - 14:00.
Maximálny počet účastníkov: 10

>>> DIGITÁLNA MAĽBA
Lektor: Martin Schwarz

Kresba a úvod do digitálnej maľby, ukážky hotových
ilustrácii, práca s grafickým tabletom, predstavenie prostredia softvéru photoshop - vrstvy, textúry, laso,
štetce, konzultácie k nápadom, tvorba vlastných návrhov a skíc, realizácia vlastných diel. Účastník si odnáša vlastné kresby a dielo/diela v digitálnom formáte.

Po.: Základy skicovania a princíp Thumbnailov
Ut.: Výber a rozpracovanie vybranej skice

Str.: Finálna realizácia v linke a č.b. tónoch
Štv.: Dokončenie vo farbe - rôzne
verzie
Pia.: Finalizácia a prezentácia
Kurz sa uskutoční v termíne 23. - 27. augusta 2021 každý deň v čase 9:00 - 12:00.
Maximálny počet účastníkov: 10