IKEA

Škola dizajnu spolupracuje so spoločnosťou IKEA Bratislava, v ktorej naši študenti a študentky interiérového dizajnu stážujú pod vedením odborníkov a odborníčok z IKEA a vedúcej odboru Interiérový dizajn na Škole dizajnu Kataríny Michalkovej >>>

Cieľom spolupráce v rámci Centra odborného vzdelávania a prípravy na Škole dizajnu je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov školy s podnikateľskou sférou a odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti a študentky prakticky uplatniť svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka Centru odborného vzdelávania a prípravy získavajú nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu vo svojich odboroch a profesijnom zameraní.

SPOLUPRÁCA ŠKOLY DIZAJNU A SPOLOČNOSTI IKEA
Spoluprácu s firmou IKEA vnímame ako výborný štartovací mostík pre našich študentov a študentky v ich blížiacom sa uplatnení na trhu práce. Počas takmer tri štvrte ročného trvania praxe/výučby a tvorby priamo v priestoroch IKEA a za výdatnej podpory členov tímu interiérového dizajnu IKEA, majú študentky a študenti možnosť získať mnoho cenných skúseností priamo v reálnom procese navrhovania.

Cieľom, ku ktorému táto spolupráca smeruje, je vytvorenie roomsetu, alebo „kóje“ priamo v showroome IKEA, ktorý bude na očiach širokej verejnosti. Práve na ňom si študenti a študentky overia, koľko doposiaľ nadobudnutých vedomostí zo školy už vedia uplatniť „na bojisku“. Spoluprácu sme nadviazali nie len kvôli týmto pozitívam, ale aj kvôli vysokej estetickej hodnote interiérových produktov firmy a interiérových návrhov bytových priestorov.

Očakávame, že študentky a študenti budú obohatení o nové myšlienkové postupy pri tvorbe interiérov, v ktorých ľudia radi žijú, že všetky skúsenosti využijú ako budúci interiéroví dizajnéri a dizajnérky, zviditeľnia sa svojím návrhom (čo vnímame ako nenahraditeľnú skúsenosť) a v neposlednom rade, že najšikovnejší a najšikovnejšie z nich ostanú v povedomí firmy v pomyselnej databáze budúcich kolegov a kolegýň.

Ing. arch. Katarína Michalková, vedúca odboru Interiérový dizajn na Škole dizajnu

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.