ČO JE CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY

Centrum odborného vzdelávania a prípravy dizajnu a multimédií >>>

Pre Školu dizajnu je dôležitý súlad obsahu vzdelávania s praxou a požiadavkami trhu práce. Kladieme dôraz na prepojenie teórie a praxe, vzdelávania a riešenia konkrétnych zadaní konkrétnych subjektov.

Cieľom Centra je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou a odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti prakticky uplatniť svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka Centru odborného vzdelávania a prípravy získavajú naši študenti nové vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu vo svojich odboroch a profesijnom zameraní.

Prostredníctvom Centra odborného vzdelávania tiež poskytuje Súkromná stredná umelecká škola dizajnu verejnosti, ale aj iným vzdelávacím inštitúciám možnosť navštevovať kurzy v oblasti dizajnu a multimédií.

Odborné vzdelávanie a prax sa vykonáva v spolupráci s pedagógmi a profesionálmi z praxe.

V rámci kreatívnej praxe naši študenti už realizovali dizajnové návrhy, produkty a služby napríklad v pravidelnej spolupráci s reklamnou agentúrou MADE BY VACULIK, Slovenskou agentúrou živodného prostredia, spoločnosťou IKEA Bratislava, poskytovateľom poistenia Colonnade, spoločnosťou Antalis, Slovenskou živnostenskou komorou, chemicko-technologickou spoločnosťou TAU-CHEM a ďalšími.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.