Chytilo ma to za srdce - výsledky a foto z odovzdávania cien

Odborná porota udelila ceny v kategóriách:
1. kresba/maľba/koláž
2. fotografia
3. video

ODOVZDÁVANIE CIEN SA USKUTOČNÍ V STREDU 13. 2. 2019, 9:00 V ŠKOLE DIZAJNU NA IVANSKEJ CESTE 21 V BRATISLAVE.


Členovia odbornej poroty:
Mgr. Michal Mečár, grafický dizajnér, pedagóg - predseda poroty
Mgr. art. Róbert Szegény, grafik a ilustrátor
Mgr. art. Jana Kirschnerová, fotografka
Mgr. art. Martin Snopek, ArtD. animátor, režisér
Mgr. art. Peter Ilčík, sochár, dizajnér
Mgr. art. Tomáš Vicen, grafický dizajnér

OCENENÍ:

KRESBA/MAĽBA/KOLÁŽ

1. miesto: Sabrina Slámová: Mia, moje srdiečko
ZUŠ, Záhorácka, Malacky

2. miesto:
Alžbeta Ivaničová: Môj prvý balet
ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska, Bratislava

3. miesto: Tereza Vrbinčíková: Farby jesene
Súkromná ZUŠ, Zvončínska, Lozorno

Čestné uznania:
Carolina Janáková, ZUŠ Gbely
Simon Václavík, ZŠ s MŠ, Odborárska, Bratislava
Veronika Gulabová, Súkromná ZUŠ, Zvončínska, Lozorno
Tamara Marčeková, Súkromná ZUŠ, Zvončínska, Lozorno
Jonatán Čech, Súkromná ZUŠ, Zvončínska, Lozorno
Richard Suchánek, Súkromná ZUŠ, Zvončínska, Lozorno
Adela Štefíková, ZUŠ, Partizánska, Myjava
Szabi Kovács, Spojená škola – ŠZŠ, Hradná, Komárno
Števko Rafael, Spojená škola – ŠZŠ, Hradná, Komárno
Leila Lakatosová, Spojená škola – ŠZŠ, Hradná, Komárno
Maximilián Ziškay, Panurópska ZŠ, Bratislava

FOTOGRAFIA

1. miesto:
Barbora Gubricová: Prvá noc v novom byte
Súkromná základná umelecká škola, Zvončínska, Lozorno

2. miesto: Dorota Dujničová: Kamarátka / Vo farebnom oblaku
Súkromná základná umelecká škola, Zvončínska, Lozorno

Čestné uznania:
Zuzana Marošová, Súkromná základná umelecká škola, Zvončínska, Lozorno
Leila Nina Serátorová, Súkromná základná umelecká škola, Zvončínska, Lozorno
Lea Homolová, Súkromná základná umelecká škola, Zvončínska, Lozorno
Tereza Ostrovská, ZŠ Angely Merici, Trnava

VIDEO

1. miesto: Zuzana Marošová: Vianoce
Súkromná základná umelecká škola, Zvončínska, Lozorno

2.miesto:
Viktória Valachovičová – Sára Valachovičová – Erika Mokryšová: Môj sen
ZUŠ Gbely

Čestné uznania:
Michal Dudek a Nina Rybárová, Súkromná ZUŠ, Zvončínska, Lozorno
Alexandra Vilkusová, Súkromná ZUŠ, Zvončínska, Lozorno
Adriana Goliášová a Eliška Netriová, Súkromná ZUŠ, Zvončínska, Lozorno

CENA BOHUMILA BAČU, AKAD. MALIARA, ZRIAĎOVATEĽA ŠKOLY DIZAJNU
Bohumil Bača, akad. mal. udelil ocenenie nezávisle na kategóriách dvom prihláseným:

Stázka Lakatošová: Kráľ Viliam
Spojená škola – ŠZŠ, Hradná, Komárno

Lívia Falušová: Monetove kresby sú super
ZŠ s MŠ, Školská, Hriňová

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.