Správa o Kuressaare Ametikool s použitím princípov infografiky

Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v zahraničí. V tomto roku vycestovali na študijný pobyt do Estónska študenti grafiky vizuálnych komunikácií Matej Kollár a Michal Nechala.

Výstupom študijného pobytu našich študentov, ktorí si počas stáže v Kuressaare Ametikool osvojili alebo rozšírili vedomosti a skúsenosti s princípmi a tvorbou infografiky, zvyšovali si jazykové kompetencie a získavali skúsenosti s prácou v medzinárodnom kolektíve, bola infoboržúra - komplexná správa o Kuressaare Ametikool s použitím princípov infografiky.

Sprevádzajúci učitelia zo Školy dizajnu - Vojtech Ruman a Petra Cepková po návrate zapracovali výučbu infografiky do pedagogických dokumentov, takže od najbližšieho školskeého roka sa infografika bude učiť aj na Škole dizajnu.


Projekt je realizovaný s podporou programu Erasmus+


INFOBROŽÚRA ↓

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.