Pedagóg - anglický jazyk

ŠKOLA DIZAJNU - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga anglického jazyka - plný úväzok.

Hľadáme učiteľa alebo učiteľku s vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo anglického jazyka, alebo v príbuznom odbore. Pedagogická prax je vítaná.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, prípadne referenciami zasielajte na e-mailovú adresu lubos.lehocky@ssus.sk. Ako predmet správy prosím uveďte: pedagóg - anglický jazyk

Termín nástupu: apríl 2021

Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: ŠKOLA DIZAJNU - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk / lubos.lehocky@ssus.sk