Pedagóg - anglický jazyk

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga anglického jazyka v rozsahu cca 12 vyučovacích hodín týždenne.Hľadáme učiteľa alebo učiteľku s vysokoškolským vzdelaním v odbore učiteľstvo anglického jazyka, alebo v príbuznom odbore. Pedagogická prax je vítaná.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, prípadne referenciami zasielajte na e-mailovú adresu ssus@ssus.sk Ako predmet správy prosím uveďte: pedagóg - anglický jazyk

Termín nástupu: september 2019

Ponúkame pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie.

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk / ssus@ssus.sk