Pedagóg: slovenský jazyk a literatúra

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu pedagóga slovenského jazyka a literatúry v rozsahu cca 10 vyučovacích hodín týždenne.
Ponúkame
pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť podieľať sa na zaujímavých a rozmanitých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie. Možnosť kombinácie s predmetmi dejepis, občianska náuka, etická výchova.

Hľadáme učiteľa alebo učiteľku s vysokoškolským vzdelaním v odbore slovenský jazyk a literatúra. Pedagogická prax je vítaná.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, prípadne referenciami zasielajte na e-mailovú adresu lubos.lehocky@ssus.sk Ako predmet správy prosím uveďte: pedagóg - slovenský jazyk

Termín nástupu: september 2019

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk