Pedagóg - telesná výchova

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na pozíciu učiteľa alebo učiteľky telesnej výchovy v rozsahu cca 8 hodín týždenne (v popoludňajších hodinách). Pedagogická prax je vítaná.Ponúkame: pedagogickú prácu v priateľskom kolektíve, možnosť podieľať sa na zaujímavých dizajnérskych a umeleckých projektoch, možnosť profesionálneho rastu, sebarealizácie a rozvoja, príjemné pracovné prostredie, kurzy angličtiny zdarma. Telocvičňa je v areáli školy.

Hľadáme: učiteľa alebo učiteľku telesnej výchovy v rozsahu cca 8 hodín týždenne (v popoludňajších hodinách). Pedagogická prax je vítaná.

Termín nástupu: september 2019

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, prípadne referenciami zasielajte na e-mailovú adresu ssus@ssus.sk Ako predmet správy prosím uveďte: pedagóg - telesná.

Plat: Podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od dosiahnutého vzdelania a dĺžky praxe.

Kontakt: Súkromná stredná umelecká škola dizajnu, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava / www.skoladizajnu.sk / ssus@ssus.sk