Ponuka záujmových krúžkov 2018/2019 pre študentov Školy dizajnu

V školskom roku 2018/2019 môžu naši študenti navštevovať tieto krúžky, resp. výberové predmety:

1. Základy animácie (Martin Snopek)
2. Hudobný krúžok (Róbert Szegény)
3. Športom ku zdraviu (Michal Mečár)
4. 3D objekty vytvorené CNC frézou (Michal Mečár)
5. Akt, kresba (Katarína Galovič)
6. Konverzácia vo francúzskom jazyku (Miriam Kulacsová)
7. Digitálna maľba (Martin Schwarz)
8. Klasické grafické techniky (Martin Schwarz)
9. Kapitoly z dejín umenia (Marianna Kajabová)
10. Modelovanie (Ivan Žákovič)
11. Tvorivé písanie (Roman Balko)
12. Interpretácia umenia /a neumenia/ (Ľuboš Lehocký) - len študenti vyššieho odborného štúdia, info o obsahu v prílohe

Interpretácia_umenia.pdf
.
.