ČO BUDE NA TALENTOVKÁCH


Ak bude covid situácia OK a talentovky budeš robiť osobne v škole, čaká ťa

1. KRESBA ZÁTIŠIA
(Zostava jednoduchých predmetov)
2. TVORIVÉ SPRACOVANIE ZADANEJ TÉMY
(Techniku a tému sa dozvieš na talentovkách, môže ísť napríklad o tvoj autoportrét, ktorý budeš musieť vytvoriť lepením vystrihnutých kúsočkov zo stránok z časopisu, môže to byť ale aj niečo iné.)
3. TEST VŠEOBECNÉHO PREHĽADU
(Jednoduché otázky alebo úlohy typu: Dokresli druhú polovicu obrázku, Poznáš toto logo? Bol Vincent van Gogh hudobný skladateľ? Ako sa volá naša prezidentka?)
4. PREDSTAVENIE TVOJEJ VLASTNEJ TVORBY.
(Sme zvedaví na tvoje vlastné kresby, maľby, fotky, videá, čokoľvek čo tvoríš a čo ťa baví)

Prihliadame aj na tvoje výsledky z posledných ročníkov ZŠ.Ak bude covid situácia zlá,
pošleš nám mailom 15 ukážok vlastnej tvorby a vypracovaný test všeobecného prehľadu, ktorý od nás dostaneš. Hodnotíme aj tvoje výsledky z posledných ročníkov ZŠ.*
PRIHLÁŠKU odovzdávaš na svojej základnej škole do 8. APRIÍLA 2021

TALENTOVKY sa v Škole dizajnu uskutočnia 5. MÁJA 2021.>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU
>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

zátišie
zátišie