AKTUÁLNY PROGRAM

Prezentácie a diskusie v Škole dizajnu s osobnosťami umenia, dizajnu, architektúry, filmu, reklamy, médií a ďalších oblastí.


NAJBLIŽŠIE PODUJATIA:>>> 13. - 17. SEPTEMBER 2021
Workshop s Noa! - navrhovanie odevov z textilného odpadu>>> JÚN - DECEMBER 2021
Workshopy: Grafické techniky, Risografia, 3D tlač, D
igitálna maľba