AKTUÁLNY PROGRAM

Prezentácie a diskusie v Škole dizajnu s osobnosťami umenia, dizajnu, architektúry, filmu, reklamy, médií a ďalších oblastí.

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

február
Mgr. et Mgr. art Peter Barényi, ArtD.

Absolvoval doktorandské štúdium pod vedením prof. Ilony Németh na VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako vedúci Katedry intermédií. Svoju tvorbu doposiaľ predstavil na viacerých samostatných i kolektívnych výstavách na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Česku alebo Nemecku. V oblasti umenia sa venuje napríklad témam a fenoménom pamäte, denníka, párty, clubbingu.

6. marec
Mgr. art. et Ing. Marián Laššák, ArtD.

Absolvent VŠVU a STU v Bratislave, dizajnér a pedagóg v ateliéri Art dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Vo svojej tvorbe sa venuje dizajnu nábytku, realizácii priestorových projektov, tvorbe objektov a inštalácií. Ako dizajnér pôsobil napríklad pre ateliéry Studio Erik Klarenbeek a Studio Muller Van Tol v Amsterdame, ako pedagóg pôsobil okrem VŠVU aj na Technickej univerzite vo Zvolene na Katedre dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov. Vystavoval na prehliadkach dizajnu a výstavách na Slovensku, v Česku, vo Francúzsku, Taliansku, Belgicku, Holandsku, Rakúsku a ďalších krajinách. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach Slovenskej národnej galérie a Design museum Gent v Belgicku.

marec
MEJD STUDIO - Mgr. art. Štefan Nosko a Mgr. art. Katarína Beličková

Dizajnérske štúdio Mejd založili Štefan Nosko a Katarína Beličková, ktorí študovali na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zaujímajú sa o lokálnu tradíciu, remeslo, a priemyselný dizajn. Pracujú najmä so sklom, drevom, kovom. Vo svojej dizajnérskej torbe hľadajú nové riešenia a pohľady na produktový dizajn. Zaujímajú sa o objekty bežného života a bežnej potreby, avšak výsledok ich tvorby je neobyčajný a prekvapivý.

MINULÉ

Gabriel Kosmály - Štyri izby
Daniel Dida – Intermediálna tvorba a jej charakteristické črty
Ján Kralovič – Čo je umenie?
Miloš KoptákMiloš a Kopták (tam a späť)
Filip Vančo – Fotografia v súčasnom slovenskom umení
Erik Šille – Šťastie je na dosah
Ivana Palečková – Čo robí grafická dizajnérka?
Zuzana Kedroňová, Samuel Baran – Autorský odevný dizajn a vlastná značka