AKTUÁLNY PROGRAM

Prezentácie a diskusie v Škole dizajnu s osobnosťami umenia, dizajnu, architektúry, filmu, reklamy, médií a ďalších oblastí.

NAJBLIŽŠIE PODUJATIA

30. 4. 2019
MEJD STUDIO - Štefan Nosko a Katarína Beličková

Dizajnérske štúdio Mejd založili Štefan Nosko a Katarína Beličková, ktorí študovali na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zaujímajú sa o lokálnu tradíciu, remeslo, a priemyselný dizajn. Pracujú najmä so sklom, drevom, kovom. Vo svojej dizajnérskej torbe hľadajú nové riešenia a pohľady na produktový dizajn. Zaujímajú sa o objekty bežného života a bežnej potreby, avšak výsledok ich tvorby je neobyčajný a prekvapivý.

10. 4. 2019
Jiří Skřipský - Fotografia krajiny
“S odstupom času sa dá povedať, že som sa venoval, respektíve stále venujem dvom hlavným témam.venujem dvom hlavným témam. Jedna sú krajinky, pričom tá má akoby podskupinu stromy. Druhá je niečo ako objavovanie niečoho často každodenného. Sú to zväčša detaily toho, po čom, alebo okolo čoho denne chodíme: voda, piesok, bahno, tráva. V lete či v zime, mokré, suché alebo na kosť zmrznuté.”


MINULÉMartina Ivičič - AutoCorrect

Marián Laššák - Dizajn s presahom

Peter Korček
- Institut tvůrčí fotografie

Peter Barényi
- Párty

Gabriel Kosmály - Štyri izby

Daniel Dida
– Intermediálna tvorba a jej charakteristické črty

Ján Kralovič
– Čo je umenie?

Miloš Kopták
– Miloš a Kopták (tam a späť)

Filip Vančo
– Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Erik Šille
– Šťastie je na dosah

Ivana Palečková
– Čo robí grafická dizajnérka?

Zuzana Kedroňová, Samuel Baran
– Autorský odevný dizajn a vlastná značka