tvorivý pobyt - Grafika vizuálnych komunikácií 2

na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.

Lektori: Róbert Szegény, Emil DrličiakRočník: I. GVK + II. GVK

V období: 8. 4. – 11. 4. 2013

Program:

Náplň práce bola koncipovaná vzhľadom k miestu a jeho možnostiam takto: Rozdelil by som ju na tri okruhy: výtvarný program, turistika, zoznamka. Jednotlivé úlohy mohli študenti priebežne realizovať podľa okolností v individuálnych režimoch, keďže sme boli v práci vonku limitovní počasím (každý deň minimálne 2–3h pršalo).

Výtvarný program:

1. Téma „1, 10, 100, 1000 čiar“, cieľom úlohy bolo vyskušať si nové alebo vymyslieť si vlastné techniky a vnímať časovosť procesu (taká malá meditácia). K dispozícii sme mali čiernu vodou riediteľnú farbu na lino, valčeky, fixky, šelak, A3 skicáre, A4 papiere, pár formátov lina, rydlá. Študentov asi najviac zaujala pre nich nová technika monotypie. Iní zas rysovali, alebo vytvárali čiarové skladačky.

2. Téma „Typografický denník“ cieľom úlohy bolo počas prechádzok dokumentovať (v ďalšej fáze vytriediť a zoradiť) lokálnu typografiu (nápisy kúpeľných domov, pamätné tabule a pod.) Nápisy a písma sme po obede spoločne analyzovali z displayov foťákov na EP. Aj na neďalekom cintoríne sme objavili pár zaujímavch typografických riešení.

3. Téma „Okenný odkazovač“ mala naštartovať komunikáciu EP s mestom. Šesť severných okien poskytovalo priestor pre tvorbu jednoduchého nápisu. Úlohou bolo vymyslieť slovo a realizovať nápis. Mali možnosť si odskúšať mierku, čitaľnosť a výrazové možnosti.

4. Téma „Krajina“ kresba tušom/fixami na papier A3 skicár. Cieľom bolo voľne výtvarne interpretovať podľa reality pohľad do krajiny. Úloha bola obmedzená počasím, kedže bolo potrebné niekde vonku sedieť. To nám úplne nevyšlo, keďže pršalo, ale i napriek tomu sme niektorí našli aj iné spôsoby záznamu krajiny. Nafrotoval a narysoval som si napríklad pohľad z tepla ateliéru von cez ten okenný odkazovač. Iní boli zas vonku fotiť so statívom.

Turistika:

Každý deň sme boli na prechádzke, kde sme si spravili obhliadky zaujímavých Teplických architektúr. Kúpalisko Zelená žaba, Hotel Machnáč, elektráreň, evanjelický kostolík. Chceli sme pozrieť aj turecké kúpele s brušnou tanečnicou no vzhľadom na množstvo spoločenského programu sme to nakoniec nestihli. Pôjdeme nabudúce. Veľké čaro mala návšteva kúpaliska Zelená žaba, kde sme objavovali pozostatky interiérov, vrstvy nápisov a ušli sa nám aj dáke suveníry v podobe pôvodných smaltovaných vešiakov zo šatní. Cestu z kúpaliska lemovali stromy s rezanou vandalskou typografiou, umocňujúcou autenticitu toho miesta.

Prijemný bol polhodinový výstup k Jánošíkovej jaskyni cca 400mnm, kde aj nás, v jednom altánku schovaných počas dažďa, vandalská typografia neobišla.

Zoznamka:

Každý večer prebiehala zoznamka v ateliéri na EP, kde sme pri pohári fajnového sudového vínka z nedaľekej vinárne, preberali otázky života, vesmíru a vôbec.

Záver:

Osobne hodnotím možnosť realizovať takéto aktivity na EP v Trenčianskych Tepliciach, ako výborný spôsob obohatenia štúdia. TT majú čo ponúknuť po rôznych stránkach: krajina, príroda, architektúra. Príjemné bolo že aj okolie vníma túto aktivitu pozitívne. Chlapík čo predáva kozmetiku mi hovorí že sa mu páči, že budova ožije práve takouto aktivitou. Taktiež pani z knižnice o dve poschodia nižšie, kde práve pripravujú mini galerijný priestor na chodbe, to vítala a ponúkla možnosť spolupráce. Študenti by tam mohli dáky výber z plenérov prezentovať. Čo sa týka tých fotiek, fotili viacerí, dám im vedieť a materiál napálime na CD. Priestor EP SSUŠD v TT je skutočne super vec!!!

14. 4. 2013

Róbert Szegény

tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2
tvorivý pobyt 2