tvorivý pobyt - Animovaná tvorba

na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.

Lektori: Martin Snopek, Jiří Bezděk

Program:

Prvý deň sme si spoločne prešli Trenčianske Teplice. Navštívili sme mesto, pešiu zónu, kúpalisko Zelená Žaba, park, miesta spojené s festivalom Art film - Dvorana, nový a starý most slávy. Študenti prvého ročníka si už cestou hľadali lokácie pre svoje klauzúrne práce.

Ďalšie dni sa už jednotlivé ročníky venovali svojmu programu:

I. ročník

Cieľom zadania prvého ročníka bolo vytvoriť krátky 2 minútový film technikou pixilácia. Podmienkou bolo nakrúcať v exteriéroch a uliciach mesta Trenčianske Teplice. Žiaci mali vytvoriť krátky príbeh, zrealizovať si rekvizity, nakrútiť, zostrihať a ozvučiť krátky film.

Plusy:

Žiaci si mohli realizovať svoj prvý krátky 2 minútový animovaný film technikou pixilácia. Rovnako mali na celkovú realizáciu jeden týždeň. V jednoduchom storyboarde si mali rozvrhnúť záberovanie. Vybrali si hercov a v exteriéroch Trenčianskych Teplíc samostatne nakrúcali svoje prvé filmy. Chvíľu boli rekvizitári, výtvarníci, storyboardisti, herci, animátori a režiséri. Ako už aj pri odbornej praxi prvý ročník potvrdil, že vie dodržať časový limit a posunúť úroveň kvality prác na našom odbore.

II. ročník

Poslucháči mali možnosť postprodukčne dokončiť svoju bábkovú animáciu, ktorú začali na odbornej praxi. Čistenie obrazu: maskovanie, kľúčovanie, strih, mali viesť žiakov k finálnemu dokončeniu obrazovej postprodukcie filmu. Samostatná práca na projekte ich vedie k profesnému rastu v rámci zamerania štúdia.

Plusy:

Študenti postupne dokončujú svoju bábkovú animáciu, vzhľadom na rozsah prác na filme a potenciál nakrútených záberov, budú v téme pokračovať na hlavnom predmete 2D animácia. Cieľom zadania je vyprodukovať bábkový animovaný film, ktorý bude použitý na prezentáciu školy - odboru, na niektorom z filmových festivalov.

Mínusy:

Chýba im väčšie zapálenie pre prácu na filme.

III. ročník

Poslucháči pokračovali na svojom absolventskom filme v elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach. Koncentrovaná práca na projektoch mimo štandardné školské priestory tvorivo ovplyvnila dennú rutinu a stereotypy školskej dochádzky a pomohla im so sústredenou prácou na absolventských filmoch.

Záver:

Poslucháči všetkých troch ročníkov animovaného odboru sa navzájom v Trenčianskych Tepliciach lepšie spoznali, čo napomohlo k utuženiu kolektívu. Priestory na EP a mesto TT sú ideálne pre tvorbu. Náš pobyt mal len jeden malý mínus - chýbal nám tam internet.

V Trenčianskych Tepliciach 19. 4. 2013

Martin Snopek

tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3
tvorivy pobyt 3