tvorivý pobyt - Fotografia

na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.

Pedagógovia:

doc. Mgr.art. Jozef Sedlák, Mgr.art. Petra Cepková, ArtD.

Ročník: I. II. III. F. PMŠ

V období: 13. 5. – 17. 5. 2013

Program:

1.deň.

V deň príchodu som na počítači študentom odprezentoval podporné ukážky významných svetových autorov z dokumentárnej fotografie, inscenovanej fotografie, konceptuálnej fotografie, ktorých diela v určitých kontextoch súviseli s programom a témami plenéru.

Po prezentácii sme sa spoločne prešli centrom mesta a parkom, pričom sme sa sústredili na hľadanie vhodných priestorov a situácií pre náš program dokumentu a inscenovanej fotografie. Navštívili sme rovnako opustené kúpalisko Zelená žaba, ktorého stav devastácie a zániku zapôsobil na študentov. Pri prechádzaní jednotlivých častí kúpaliska sa študenti rozhodli pre fotografovanie v noci na nasledujúci deň. Príjemný deň sme zakončili pri pohári vínka pokračovaním v zoznamovaní sa a príjemnou spoločenskou hrou zameranou na pantomímu, kreslenie a verbálny opis zvolenej témy, predmetu.

2.deň.

Celý druhý deň bol zameraný na samostatnú a kreatívnu aktivitu študentov v meste. Študenti po dvojiciach, alebo samostatne realizovali zadané témy. Programovo sa kontaktovali s ľuďmi, ktorých sa snažili zachytiť v tzv. antigeste, čiže využiť prípustnú mieru inscenácie, posunutého gesta, výrazu tváre, grotesknosti resp. vytvorenia prekvapivej situácie. Navštívili sme opustený areál liečebného domu LIPA, kde študenti nachádzali a vizuálne objavovali zdevastované priestory a rôzne fragmenty „krásy zániku“.

Večer ešte za šera sme naložili auto bleskami a generátorom a šli sme sa fotiť na kúpalisko. Hlavnou ideou konceptu bolo reagovať na opustenosť a súčasnú identitu priestoru a vložiť do reality kúpaliska ľudí v plavkách. V úplnej tme to bolo dosť náročné, a na vlastnej koži sme skúsili chlad Zelenej žaby vo svetle reflektorov a blýskania.

3.deň.

Doobeda sme si v krátkosti odprezentovali nafotografovaný materiál a šli sme znovu na pešiu zónu „loviť ľudí“ a zaujímavé situácie. Kreatívne situácie a vizuálne bohatý materiál sme nazbierali v liečebných domoch, kde sme sa prepašovali až na samotné strechy, terasy a vyššie poschodia. Vtáčia perspektíva znamenala zaujímavé zábery na priestor a ľudí pod nami, na areál kúpaliska, pešiu zónu a horizonty kúpeľného mesta.

Okolo druhej hodiny poobede bola výmena pedagógov. Sedláka vymenila Cepková.

Po obedovej prestávke sme sa vybrali hľadať vhodné miesto a asociácie na realizáciu témy landart. Počas prechádzok sme spoločne analyzovali koncepty i konkrétne miesta tejto témy individuálne i v diskusii po skupinkách. Postupne v priebehu popoludnia si každý študent jasne vymedzil tému, techniku aj miesto realizácie landartu, ktorý sme začali realizovať nasledujúci deň. Prešli sme a odkonzultovali dovtedy vzniknuté diela študentov na plenéri, aby sme sa vyhli opakovaniu záberov v rámci témy inscenovanej fotografie. Po večeri sme si zbalili svetlá a generátor a vydali sme sa fotografovať inscenovanú fotografiu do priestorov chátrajúceho kúpeľného domu Machnáč. Musím povedať, že nakoľko sa už stmievalo a budova dlhodobo chátra, cítili sme v týchto priestoroch naozaj zvláštnu atmosféru, miestami až strašidelnú smile. Po vstupe do budovy sme blúdili tmavými a veľmi zaujímavými priestormi, ktoré na nás pôsobili vhodne aj na filmové zábery a odkazovali na známe asociácie z kultových filmov. Zašlá sláva tohto kúpeľného domu bola cítiť na každom kúsku, čo ešte podporovali aj pozostatky informácii pre kúpeľných hostí o nerušení pokoja … . Kedže mnohé miesta v tejto budove pôsobili akoby boli nachystané práve pre nás (napr. rovanko pootvárané dvere, tajomné zvuky), rozhodli sme sa pre realizáciu inscenovaných záberov v kontexte hororových filmov. Inšpiráciu sme našli napríklad vo filme Ring, Saw atď. Myslím si, že zábleskové svetlá a generátor nám v dosiahnutí požadovaných fotografii veľmi pomohli a študentov práca na tomto zadaní veľmi zaujala.

Po zotmení sme sa vracali nočným mestom, kde sme ešte fotografovali zábery so svetlami aj v exteriéri. Po večeri som študentom odprezentovala tvorbu najvýznamnejších predstaviteľov landartu, aby sa mohli inšpirovať pri svojich realizáciach tejto témy. Unavení sme padli do postelí.

4.deň.

Po raňajkách sme išli na vopred vybrané miesta realizovať landart, konkrétne do parku a okolitých prírodných scenérií. Vznikli krásne študentské diela. Bolo to dosť namáhavé a fotografovanie výsledku sa dostavilo až po niekoľkých hodinách, a na fotodokumentáciu sme s museli vrátiť aj po obedovej prestávke, a po ceste sme sa posilnili zmrzlinou a kúpeľnými oplátkami. Študenti si spoločne pomáhali pri realizácií. Opäť unavení sme sa vracali večer aj s nafotografovaným materiálom, a napäto počúvali hokejový zápas, ktorý vrcholil.

Na večeru sme si spoločne piekli zemiaky a prezerali výsledky fotografovania. Večer sme sa zabavili pri spoločenskej hre Mestečko Palermo dlho do noci, ktorá nás všetkých veľmi bavila a poodkrývala časť z našich povahových vlastností a zblížila.

5.deň.

Spoločne sme sa naraňajkovali a poupratovali priestory EP, zbalili si batožinu, poprechádzali sa ešte po meste, nakúpili kúpeľné oblátky, niektorí sa ešte naobedovali a vydali sme sa na cestu domov. Niektorí cestovali individuálne, nakoľko necestovali do Bratislavy ale do iných miest, niektorí sa zviezli s pánom školníkom, ktorý prišiel pre fototechniku a iné materiály, a my ostatní sme spolu cestovali vlakom do Bratislavy, kde sme si vychutnávali oddych po fyzicky namáhavejšom ale o to tvorivejšom týždni.

Stravovanie:

Stravovanie sme riešili spoločnými obedami v ZDŠ a individuálne nákupmi v neďalekom Tescu a varením v priestoroch EP, ako i návštevou pizzérie a reštaurácií.

Záver:

Plenér v Trenčianskych Tepliciach hodnotíme, ako pedagógovia tak aj študenti, ako výborný spôsob obohatenia študijného programu. TT sú pokojným malebným a fotogenickým mestečkom, ktoré v sebe skrýva veľké kontrasty socialistickej architektúry a velikášstva reprezentovaných opustenými a zdevastovanými liečebnými domami na druhej strane je evidentná vnútorná snaha mesta o obnovu zašlej slávy, čo reprezentujú pekné stavby, pešia zóna a Most slávy. Elokované pracovisko ponúka širší priestor na experimentovanie s materiálom, technikami, ale tiež na tímovú prácu a upevnenie kolektívu. Kladnú odozvu na oživenie priestorov budovy študentskými pobytmi sme mali aj od milej pani knihovníčky, či pána z Trenčianskej televízie, ktorá sídli o poschodie nižšie. Ten nás dokonca pozval k sebe do štúdia na malú exkurziu.

Obrazový výstup z plenéru tvoria individuálne i skupinové projekty študentov na zadané témy a dokumentačný obrazový materiál, ktorý vznikal spontánne a ktorý formou denníkového záznamu prezentuje spoluprácu, ale predovšetkým proces tvorby.

Jozef Sedlák, Petra Cepková

Bratislava 29.5.2013

foto: Adam Tamáši, Patrícia Matiová, Petra Radványiová, Simona Petrlová a Jozef Sedlák smile

Simona Petrlova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Petra Radvanyiova
Petra Radvanyiova
Petra Radvanyiova
Petra Radvanyiova
Patricia Matiova
Patricia Matiova
Jozef Sedlák
Jozef Sedlák
Patricia Matiova
Patricia Matiova
Jozef Sedlák
Jozef Sedlák
Adam Tamáši
Adam Tamáši
Patricia Matiova
Patricia Matiova
Patricia Matiova
Patricia Matiova
Jozef Sedlák
Jozef Sedlák
Jozef Sedlák
Jozef Sedlák
Jozef Sedlák
Jozef Sedlák
Petra Radvanyiova
Petra Radvanyiova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Petra Radvanyiova
Petra Radvanyiova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Simona Petrlova
Adam Tamáši
Adam Tamáši
Adam Tamáši
Adam Tamáši
Adam Tamáši
Adam Tamáši
Adam Tamáši
Adam Tamáši
Adam tamaYi (19)
Adam tamaYi (19)