tvorivý pobyt - Odevný a textilný dizajn

na našom školskom elokovanom pracovisku v Trenčianskych Tepliciach.

Lektor: Mgr.art. Milota Krajinčáková

Ročník: I. OTD + II. OTD PMŠ

V období: 22. 4. – 25. 4. 2013

Výtvarné témy riešené počas plenéru:

1.„ Kruh, elipsa, štvorec, obdĺžnik “- kreatívna tvorba strihov a odevných prototypov.

2. Veľkoformátová kresba - obkresľovanie postavy v pohybe podľa živého modelu + kresba spamäti.

3. Módna fotografia z prostredia TT.

Program:

1.deň.

Deň príchodu sme venovali zoznamke s prostredím T.Teplíc. Študenti boli oboznámení s plánovanými tvorivými témami plenéru a teda vedeli, že si majú počas prechádzky všímať zaujímavé, inšpiratívne miesta, vhodné na nafotenie módnych fotiek.

Spoločne sme sa prešli centrom mestečka, krásnym kúpeľným parkom a tiež sme navštívili opustené kúpalisko Zelená žaba. Práve toto miesto študentov oslovilo azda najviac. K organicko funkcionalistickej architektúre kúpaliska si vypočuli i stručnejší výklad. Príjemný deň sme zakončili spoločnou večerou v priestoroch EP a vtipnou vedomostnou hrou umeleckého charakteru pri pohári vínka.

2.deň.

Druhý deň bol zaostrený na kreatívnu modeláciu strihov a tvorbu prototypov z plátna, či papiera. Téma znela: „ Kruh, elipsa, štvorec, obdĺžnik “.

Cieľom zadania bolo, aby si študenti zaexperimentovali s modelovaním strihov v zmenšenej mierke i v životnej veľkosti, vychádzajúc zo základných geometrických tvarov. Azda najviac ich zaujal tzv. “ subtraction pattern cutting”, spôsob, pri ktorom sa klasická metráž jednoduchým, ale premysleným vystrinutím približne troch otvorov mení v strih na šaty.Tento prístup k tvorbe strihu bol pre študentov novou záležitosťou. Čo sa týka materiálového vybavenia, k dispozícii mali 15m skúšobného plátna, kufríkový šijací stroj, krajčírske nožnice, rysovacie pomôcky i strihový papier. Podľa inštrukcií si priniesli i svoje vlastné pomôcky na šitie (najmä ihly a špendlíky). Zhotovené artefakty sme zdokumentovali formou fotografie.

Pôvodne sme v tento deň chceli navštíviť i turecké kúpele s brušnou tanečnicou (jedna z turistických atrakcií ponúkaných i mimo sezóny). Študenti však boli natoľko zabraní do experimentovania so strihmi, že sme to nestihli.

3.deň.

Doobedu sme prebrali ďalšiu výtvarnú tému a to veľkoformátovú kresbu figúry-obkresľovanie postavy v pohybe podľa živého modelu. Išlo o príjemnú uvoľňujúcu kresebnú rozcvičku. Študenti si navzájom pózovali v rôznych polohách, v stoji i ležmo na podlahe. Cieľom bolo zachytenie pózy ako i hra s rôznymi kvalitami línie. Následne nato mali študenti nakresliť rovnaké/ podobné pózy z pamäti vo formátoch A4.

Poobede sme opäť vyrazili do terénu. Tentokrát mali študenti za úlohu vytvoriť „ módnu fotografiu “, v ktorej odev, alebo telo komunikuje s prostredím Trenčianskych Teplíc. Bolo cítiť, že je to pre nich výzva. Predsa len, fotografia nie je ich špecializáciou. Hodnotím to však ako pozitívnu skúsenosť. Študenti si vyskúšali tímovú prácu, ako i prácu s konceptom v módnej fotografii. Čo sa týka prostredia, najviac ich oslovilo spomínané opustené kúpalisko Zelená žaba.

Pred večerou sme sa poniektorí rozhodli zakúsiť blahodárne účinky kúpeľov na vlastnej koži vo vonkajšom bazéne Grand. Bolo to príjemné vítanie leta po dlhej zime. Nabudúce si určite vyskúšame i niektorú z ponúkaných liečebných procedúr/ masáží wink

4.deň.

Spoločne sme sa naraňajkovali a poupratovali priestory EP. Posteľnú bielizeň, figurínu a šijací stroj sme po dohode so Zdenkou z logistických dôvodov nechali na mieste. Týmto jej opätovne ďakujem za pomoc s prevozom.

Návrat do Bratislavy prebiehal rovnakým spôsobom a teda autobusom do Trenčína a odtiaľ rýchlikom do Bratislavy. Na hlavnú vlakovú sme docestovali 25.4.2013 o 14:10 hod.

Stravovanie:

Stravovanie sme riešili spoločnými nákupmi v neďalekom Tescu a varením v priestoroch EP, ako i návštevou pizzérie a reštaurácií.

Záver:

Plenér v Trenčianskych Tepliciach hodnotím ako výborný spôsob obohatenia študijného programu. Tento názor so mnou zdieľajú i všetci zúčastnení študenti odboru odevný a textilný dizajn.TT sú pokojným malebným mestečkom, ktoré v sebe snúbi viacero inšpiratívnych záležitostí, ako je príroda, architektúra, či samotné kúpele. Elokované pracovisko zas ponúka širší priestor na experimentovanie s materiálom, technikami, tiež na tímovú prácu a upevnenie kolektívu. Kladnú odozvu na oživenie priestorov budovy študentskými pobytmi sme mali aj od milej pani knihovníčky, či pána z Trenčianskej televízie, ktorá sídli o poschodie nižšie. Ten nás dokonca pozval k sebe do štúdia na malú exkurziu.

Dokumentačné fotky sú z viacerých zdrojov, pričom ich z technických príčin nebolo možné zarchivovať priamo na mieste EP. Avšak jednu napálenú CD kópiu nechám v škole a ďalšiu pošlem do TT s nasledujúcou výletnou skupinkou.

Bratislava 29.4.2013

Mgr.art.Milota Krajinčáková

Tvorba strihov
Tvorba strihov
Kresebne cvicenia
Kresebne cvicenia
Kresebne cvicenia
Kresebne cvicenia
Kupele
Kupele
Modna fotka
Modna fotka
Modna fotka
Modna fotka
Modna fotka
Modna fotka
Modna fotka
Modna fotka
Obhliadka tt
Obhliadka tt
Obhliadka tt
Obhliadka tt
Obhliadka tt
Obhliadka tt
Obhliadka tt
Obhliadka tt
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov
Tvorba strihov 8
Tvorba strihov 8