Aktuálne výstavy našich pedagógov – Pittsburg, Viedeň, Praha, Bratislava…

September 2021
Prehľad aktuálnych výstavných aktivít našich pedagógov

Kristián Németh
>>> TALKING HANDS,
Galéria Jána Koniarka, Trnava, 15. 7. – 3. 10. 2021
>>> THE DREAMS IN WHICH I’M ARE THE BEST I’VE EVER HAD, Mauve, Viedeň, 25. 9. 2021 – 21. 10. 2021

Radovan Dranga
>>> ØUROBOROS, Biela noc, Bratislava, 17. 9. – 3. 10. 2021

Henrieta Tholt
>>> FOLK-LORE, Nitrianska galéria, Nitra, 1. 10. – 5. 12. 2021
>>> NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 24. 9. – 19. 12. 2021

Oľga Paštéková
>>> URBAN BEAST, Slovenský Inštitút v Prahe, 26. 8. - 1. 10. 2021
>>> ROTKÄPPCHEN, Žerotínský zámek Nový Jičín, 12. 8. - 31. 10. 2021
>>> ZA ROHOM HORY, NA ČISTINKE MESTA, Oravská galéria v Dolnom Kubíne, 5. 8. – 3. 10. 2021

Tijana Radenković
AMONG WOMEN: CONTEMPORARY ART FROM SERBIA, Cultural District, Pittsburg, 11. 9. 2021 – 9. 1. 2022

Štefan Sekáč
>>> NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava, 24. 9. – 19. 12. 2021

Foto: Adam Šakový (Pohľad do výstavy Talking hands v GJK v Trnave, na ktorej vystavuje aj Kristián Németh)