Cena riaditeľa

Boli udelené ceny riaditeľa školy za najlepšie dosiahnuté výsledky v 1. polroku 2006/07.

Za najlepšie dosiahnuté výsledky v 1. polroku 2006/07 boli udelené ceny riaditeľa školy študentom: Lenke Hámošovej za prácu “Typoplagát” a Marekovi Jurčiakovi za prácu “Lavór do jednej ruky”.

Lenka Hámošová
Lenka Hámošová
Marek Jurčiak
Marek Jurčiak