Cena za Ekodizajn

Zúčastnili sme sa prezentácie študentských prác “Cena za Ekodizajn”.

Oddelenie Priemyselného dizajnu sa zúčastňuje nultého ročníku prezentácie študentských prác “Cena za Ekodizajn”.