Diskusia o ľudských právach

Študenti Školy dizajnu na diskusii o ľudských právach s odborníkmi v knižnici Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSLP) v Bratislave

Čo vôbec znamená pojem rasizmus a kto sú to extrémisti? Aké druhy extrémizmu sa prejavujú v našej spoločnosti a čo požadujú? Runy, symboly, šifry – čo znamenajú niektoré značky na oblečení? Nenávisť je aj na internete – všimli ste si? Aké mechanizmy v súčasnosti zabraňujú prejavom extrémizmu a rasizmu? Na tieto, ale aj iné otázky hľadali odpovede žiaci 2. ročníka našej školy dňa 18. marca 2019 v knižnici Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSLP) v Bratislave. Zmena prostredia, odborný výklad a diskusia prispeli k lepšiemu pochopeniu problematiky ľudských práv žiakmi.

Druhé podujatie so žiakmi 3. ročníka sme v tom istom priestore realizovali na druhý deň 19. marca na tému: Zodpovednosť, kritické myslenie a ľudské práva. Ako ľudské práva vplývajú na náš každodenný život? Majú alebo mali by mať k nim všetci rovnaký prístup? Prečo je dôležité pozerať sa kriticky na svet okolo nás? A čo to znamená, keď sa na svet pozeráme kriticky.

Žiaci boli zapojení do rôznych aktivít, za pomoci ktorých rozvíjali svoje kritické myslenie nielen o ľudských právach, ale aj o svete a veciach, ktoré ich každodenne obklopujú. Aktívny prístup a záujem žiakov vytvoril veľmi pozitívnu atmosféru celého podujatia.
Aj v budúcnosti plánujme využiť ponuku na vzdelávanie zo SNSLP a rozvíjať tak inovatívne prístupy vo vyučovaní tém súvisiacich s ľudskými právami.


Mgr. Roman Balko

.
.
.
.
.
.