Grafici zo Školy dizajnu na výstavách vo Viedni

Koncom októbra naši študenti a študentky grafického dizajnu navštívili niekoľko výstav vo Viedni.


Spoločne s pedagógmi navštívili múzeá Albertina a Leopold Museum, v ktorých videli výstavy Claudea Moneta, Edvarda Muncha, Marca Chagalla, Pabla Picassa, a výstavu Warhol bis Richter.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.