Škola dizajnu na konferencii „Učíme pre život“

Konferencia Učíme pre život (Poprad, Hotel Satel) je najväčším odborným podujatím pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie. Každoročne prináša inšpirujúce príbehy, ukážky dobrej praxe, nápady na inovácie a hlavne stretnutia a diskusie všetkých zainteresovaných strán. Ústredná téma 11. ročníka konferencie Iné deti – iné školy reflektuje predovšetkým to, že existuje veľa škôl, ktoré sa snažia robiť veci inak, a že aj deti v nich sú iné.

Aj naša škola mala v dňoch 22. a 23. marca 2019 svoje zastúpenie na tomto výnimočnom podujatí. Organizátorov konferencie (Indícia n.o.) oslovil náš výstup z projektu Centra pre európsku politiku Mladí mladým, ktorý sme realizovali v septembri minulého roka v Chorvátsku a v Bosne a Hercegovine. Výstupom z tohto projektu je vyučovacia hodina, ktorá s využitím prvkov didaktickej hry poukazuje na nebezpečenstvá radikálneho nacionalizmu a extrémizmu. Prezentáciu práce celého tímu (D. Klocháňová, M. Kramáreková, N. Kühn, D. Malovcová) realizovali K. Psotný a Mgr. R. Balko.

O tom, že naša prezentácia zaujala, svedčilo množstvo otázok zúčastnených a záujem realizovať túto hodinu aj na iných školách. Jednoduchý a univerzálny koncept hodiny zaujal nielen po obsahovej, ale aj po metodickej stránke a je záujem publikovať ju ako príklad dobrej praxe resp. ako metodiku. Vyučovaciu hodinu sme mali možnosť vyskúšať so žiakmi z 1. GA,O, za aktívny prístup a záujem im chceme poďakovať a s ostatnými triedami sa stretneme „V krajine Omega“ v apríli.


R. Balko + Projektový tím


Info o podujatí nájdete aj tu: http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/temou-11rocnika-podujatia-ucime-pr/48124-clanok.html

.
.
.
.
.
.
.
.