Kompozitová výroba modelov

Pohľad do dielne dizajnéra Mgr. Art. Petra Zelmana. Prednáška pre priemyselných dizajnérov v rámci projektu A Fabulis Ad Facta na tému kompozitné materiály, spojená s praktickými ukážkami laminovania.

Pohľad do dielne dizajnéra Mgr. Art. Petra Zelmana. Prednáška pre priemyselných dizajnérov v rámci projektu A Fabulis Ad Facta na tému kompozitné materiály, spojená s praktickými ukážkami laminovania.

Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály
Prednáška Kompozitné materiály