Náhradný termín talentoviek: 28.5 2019

Náhradný termín prijímacej talentovej skúšky na maturitné štúdium v Škole dizajnu pre tých, ktorí sa nemohli zúčastniť talentoviek v riadnom termíne, je 28. máj 2019. Posledný možný termín absolvovania talentovej skúšky bude 18. jún 2019.

Talentové skúšky sa uskutočnia v Škole dizajnu od 8:30 do cca 14:00.


Talentová skúška pozostáva z častí:

1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov
Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ (5 bodov) a vedomostný test (5 bodov).

Minimálny počet bodov na prijatie je 18 bodov


Na skúšku si prosím prineste portfólio domácich prác – vlastnej tvorby, ktoré je súčasťou hodnoteniapomôcky: rysovacia doska A2, ceruzky, guma, nožnice, pravítko, lepidlo na papier, farby podľa vlastného výberu (temperové, akvarelové, pastelové, fixky, farebné ceruzky...)


TERMÍNY
28.5.2019
18.6.2019

ŠKOLA DIZAJNU
IVANSKÁ CESTA 21
82104 BRATISLAVA

INFO:
lubos.lehocky@ssus.sk
0918776114


temp_file_Prihláška_na_štúdium_na_strednej_škole_MŠ3.pdf
.
.